Båtägarens ABC

Visst, öskarets betydelse och älgskinnets (under Ö, respektive Ä) överlägsenhet som rattmuff hade jag gärna avstått från för att i stället ha fått läsa lite om sjö- respektive torrsättning (jo, det står att dieseltanken skall rengöras och hållas antingen tom eller full under vinterförvaringen), men ff har dragit gränsen där, kanske för att få den att ändå fungera som den handbok för framförande av båt, som den onekligen är.

Aha-upplvelserna då? Tja, med skammens rodnad måste jag tillstå att jag aldrig använt mig av akterända på det sätt ff skriver om i inledningen av boken, under A; att vid förtöjning fästa aktertampen i bryggknapen och sen köra sakta fram med motorn för att få in båten till brygga och få den att ligga still medan jag fixar till de övriga förtöjningstamparna. Ok, ff skriver att den här tekniken bäst lämpar sig för plattgattade båtar, men jag skall testa tekniken på min koster eftersom jag ofta seglar ensam och min bryggplats är lite knölig lägga till vid.

Övriga tips som en nybliven eller en ringrostig båtägare kan ha nytta av: 
Fäst ankarlanternan lågt så är du mer synlig, lathunden för att bedöma avstånd på sjön är också bra (tre sjömil-bogvågor syns på stora fartyg), En sjömil-människor ses som små punkter, etc..

Boken tar givetvis också upp de moderna navigationshjälpmedel som gjort tidigare okända och grunda vatten tillgängliga för båtfolket, och här redogörs översiktligt också för några av de småkryp som kan göra livet surt för oss i skärgården, som fästingar och fjärsingar, och hur vi skall  handskas med sviterna av deras bett. 

 - Allt jag skriver om är sådant som jag önskar att någon talat om för mig när jag var ny på sjön, skriver författaren Jonas Ekblad i boken. Han har många böcker om sjömanskap och navigation bakom sig, och skriver enkelt och tydligt anpassat så boken också kan användas som uppslagsbok för den båtintresserade.
  

Gunnar Vagerstam

 

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.