En aluminiumklack fäst i orginalskruvhålen håller skotskenan på plats.

 
Jag vill ha möjlighet att skota från rorsmansplatsen, mest som en "nödbroms"vid snabba kast. B30:an broachar lätt, varför man gärna revar från 6-7 m/s. Men i byig vind kan det vara bättre att slacka skotet med lite fladder i seglet i byarna. Jag har löst det genom att låta den fasta änden på storskotets babords rufftak, löpa vidare akterut. Sen ville jag också kunna straffa storen för att ta höjd. Då behövde jag en skotskena, som inte är standard på 30:an. Jag hittade en Rutgersson-skena hos Benns och byggde en "halvtysk" skotning a` la Scanner 361.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
För att få ner motståndet köppte jag ett jättedyrt kullagrat 80 mm block och skot av 10 mm Dynema.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Från ett "fotblock" på rufftaket löper skotet akteröver och genom den trissa som är tänkt för fockskotet, men som ger dålig vinkel för fockskotet över vinschen. Därför lägger jag fockskotet direkt på vinschen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bakom babords fockskotvinsch har jag skruvat fast en ny likadan vinsch. Det var lite pilligt att få dit den. Jag fick såga upp ett hål i rufftaket i akterhytten, där jag sen skruvade in en "inspektionslucka" jag hittade på Erlandssons. Jag bad en verkstad göra en kraftig rostfri platta med gängade hål, för att vara säker på att vinschen sitter stadigt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Det här fungerar alldeles utmärkt, jag kan nu skota lika bra i aktern vid ratten, som framme vid rufftaket. En förutsättning för att kunna segla båten ensam.