nyheter

stäng av vindkraften

En sommarstugeägare som bor 1,5 kilometer från det närmaste vindkraftverket i Hårleby på Orust har skickat brev till kommunen och klagat på att vindkraftverken väsnas alldeles för mycket. Han vill att de ska stängas av.

gps-hotet

Ökad solaktivitet 2011-12 hotar att störa ut GPS:er, rapporterar BBC. Vetenskapliga undersökningar på hur stora störningarna blir finns inte , eftersom GPS inte fanns under tidigare solaktivitetsperioder. Men mycket pekar på att det kan ge alltifrån totalt bortfall till runt tio meters felvisning.

Västkusthamn

Ett nytt starkt hamnföretag är under bildande på västkusten. Nyligen beslöt Hamnstads Hamns kommunfullmäktige och Varbergs Hamns kommunstyrelse att gå vidare i arbetet med ett gemensamt företag; Hallandshamnar. Det skedde efter det att ett intentionsavtal skrevs under i september. Ett intensivt arbete pågår.

toalettbåtar

De flesta båtar har inte toalett ombord, knappt nio av tio (86,8 %). Totalt finns det cirka 102 000 båtar med toaletter ombord. Av samtliga båtar med toalett har 26 procent bärbar toalett, 21 procent har fast toalett med direktutsläpp i sjön. Båtar med fast toalett med tank som töms enbart i sjön utgör 38 procent och båtar med fast toalett som kan sugtömmas genom däcksbeslag finns på 24 procent av båtarna med toalett. Av de 881 000 fritidsbåtar som Båtlivsundersökningen räknat ihop till är det alltså 25 000 som kan utnyttja tömningsanordningarna som växer med EU- och LOVA-pengar just nu.

spöknät

Så mycket som sex ton spöknät hämtades från Östersjön under pilotprojektet som genomfördes av WWF Polen i samarbete med fiskare. Förlorade eller övergivna nät är ett verkligt hot för fisk, fåglar och marina däggdjur då de behåller upp till 20 procent av fiskekapaciteten. Antalet spöknät som ligger på havsbotten bedöms vara ett tusental.

Underkategorier

Sittbrunnenfilmer