stäng av vindkraften

En sommarstugeägare som bor 1,5 kilometer från det närmaste vindkraftverket i Hårleby på Orust har skickat brev till kommunen och klagat på att vindkraftverken väsnas alldeles för mycket. Han vill att de ska stängas av.

Sittbrunnenfilmer