Vad ska ske med alla övergivna båtar?

DSC_6945.jpg

Denna ketch, enligt uppgift tysk, gick på kajen och ligger sjunken sedan i höstas vid Fastighetsverkets kaj på Stenslätten.

 

I många båthamnar ligger båtar, som är övergivna och skapar en sorglig syn. Även sjunkna båtar utgör en trist syn, men ingen verkar veta vad som ska ske med alla vrak. Senaste exemplen jag stött på, är en sjunken ketch vid Fastighetsverkets kaj på Södra Stenslätten Värmdö och en IF-båt på Ulvsunda nära Bromma.

 

 

DSC_6847.jpg

Denna IF av sen modell står övergiven i Ulvsunda och välte strax efter fotot togs.

 

 

DSC_6848.jpgTi

Tiden går, men många båtar bara står år efter år trots att de lappas.  Dags för uppsamling och auktion?

å här svarar Thomas Wiklund, utvecklare på Idrolttsförvaltningen i Stockholm om vad som gäller för skrotbåtar:

Just Ulvsunda varvsområde, där IF-båten ligger och med det Ulvsunda Varvsförening (UVF), är ett av få områden där vi har haft stora problem med övergivna båtar. Ägarförhållande på dessa båtar har varit oklara. Ulvsunda Varvsförening, som är nuvarande arrendator av området, fick ta över området i befintligt skick då tidigare arrendator upphörde. Här har föreningen själv försökt söka ägarna utan något resultat, innan de kontaktade idrottsförvaltningen.

När idrottsförvaltningen blir inkopplad försäkrar vi oss om att båten är övergiven, vi eftersöker ägaren genom att lappa båten med information om att båten olovligen ligger på stadens fastighet med uppmaning att flytta båten snarast.

Om ingen gjort anspråk på båten under en längre tid och vi har lappat båten tre gånger brukar vi göra bedömningen att båten är övergiven. Vi sätter då upp ett anslag om att vi kommer ta båten. Om den är i bra skick har vi den uppställd ett tag innan skrotning.

I det specifika fall vill jag minnas att den tillsammans med ett tiotal andra båtar har stått övergivna runt 10 år. Generellt har som tur är båtklubbarna, som arrenderar områden av oss bra koll och kan förhindra att båtar blir övergivna.

För att underlätta vår och båtklubbarnas hantering ser vi nu till att i samband med att båtklubbarna tecknar nya arrendeavtal med oss, tecknar varje båtklubb också ett nyttjanderättsavtal med sina båtägandemedlemmar. Nyttjanderättsavtalen ger klubbarna rådighet över båtar om de mot förmodan skulle blir övergivna.

Som ovan nämnt är Ulvsunda Varvsförening ett av få områden där vi haft problem med övergivna båtar, vi vet att det förekommer enstaka fall då klubbarna berättar det för oss. Men i dagsläget finns ingen kartläggning om exakt antal övergivna båtar på områden som idrottsförvaltningen ansvarar över.

Thomas Wiklund
Idrottsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen

Båtskroten har fått frågan om antal skrotade båtar och vad det kostar att demolera en segelbåt på nio meter, men har ännu inte svarat.

Curt Gelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sittbrunnenfilmer